För dig som följer aktiemarknaden och vill ha optimala förutsättningar till bra och framgångsrika affärer. Carl Björkegren med 20+ år som professionell optionstrader lär dig hur optioner fungerar.

Optionspodden går in på de många möjligheter som skapas med hjälp av optioner och terminer och går igenom hur derivatmarknaden fungerar. Vi kommer att diskutera allt från hur kontrakten är uppbyggda till den dagsaktuella risken i marknaden och hur vi kan tolka, läsa av och använda oss av den.

I de första tolv avsnitten av Optionspodden fokuserar vi på de viktiga kunskaperna som behövs om optioner; Hur vi kommer igång med optionshandeln, hur optioner fungerar, vilka de vanligaste strategierna är – och när vi ska använda dem mm. Vi går även in på grundläggande kunskaper på lite högre nivå och berätta varför detta är viktigt att veta – vilket ger oss en god grund att stå på och podd-avsnitt att gå tillbaka till när vi exempelvis vill veta mer om en specifik strategi i ett specifikt marknadsläge. Vi skapar helt enkelt ett kartotek av hjälpmedel som finns till hands för dig när du behöver inspiration inför investeringsmöjligheter i alla olika marknadslägen.

Därefter fortsätter Optionspodden att prata om optionskunskaper men rikta fokus till mer dagsaktuella händelser och strategier med tips & tricks i marknaden samt intervjuer med såväl professionella aktörer i marknaden som aktiva privata investerare. Även andra personligheter som har goda kunskaper och erfarenheter av finansmarknaden att dela med sig av kommer att vara med.

Vi riktar diskussionerna mot kommande möjliga rörelser i marknaden i stort och analyserar den rådande risken i marknaden och hur den kan påverka oss, börsen och vår portfölj i närtid. Och förstås hur vi kan åtgärda detta för att optimera vår handel.

För dig som vill skapa bättre förutsättningar att lyckas med dina investeringar på börsen och få en fördel mot övriga marknaden är detta mad andra ord podden för dig.

Det här är helt enkelt kunskaper ingen investerare borde vara utan!